Výsadba stromčekov - Pagaštan konský

 23.05.2022

Teším sa, že aj naši najmenší v škôlke, spolu s učiteľkami  a pánom lesníkom, si v piatok výsadbou stromčekov – pagaštan konský a umiestnením vtáčích búdok pripomenuli blížiaci sa svetový deň životného prostredia (5. jún). Jeho zmyslom je od roku 1973 upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia.

Starostka obce