Komisie pri OZ

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Martin Hlinka

Členovia: Mgr. Vasiľ Vislocký, Mgr. Nadežda Hlinková

Komisia športu, kultúry a cestovného ruchu

Predseda: Mgr. Nadežda Hlinková

Členovia: Ing. Martin Hlinka, Ing. Jaroslav Rusiňak

Komisia výstavby a územného rozvoja

Predseda:  Ing. Jaroslav Rusiňak

Členovia: Lukáš Hlinka, Mgr. Vasiľ Vislocký

Komisia ekonomicko - finančná

Predseda: Marián Kuščák

Členovia:  Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký