SVÄTÝ MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE 2022

 06.12.2022

Dnes k nám prišiel sv. Mikuláš, deti mu zaspievali a zarecitovali, dostali darčeky a tiež Mikulášovi nakreslili obrázky.
Deti poprosili Mikuláša aby odniesol darčeky aj kamarátom, ktorí dnes v škôlke neboli a tak sv. Mikuláš navštívil choré deti doma. ????????????‍????