Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 81)
Názov Popis Dátum
P O Z V Á N K A - 4. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej dňa 29.03.2023 o 15.30 hod. /streda/ 27.03.2023
Obec Litmanová - oznam o spracúvaní osobných údajov - 27.03.2023
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „Územný plán obce Litmanová“ Prípadné pripomienky je potrebné zasielať priamo na Okresný úrad Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 526/1, 064 01 Stará Ľubovňa do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie doručené, do 03.04.2023 23.03.2023
Ochrana lesov pred požiarmi OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V STAREJ ĽUBOVNI 23.03.2023
ZÁMER PRENÁJMU majetku Obce Litmanová Poľovnícke združenie Gríň Litmanová, 065 31 Litmanová 13.03.2023
Sprostredkovanie ťažby dreva, približovacie a manipuláciu drevnej hmoty v Obecných lesoch Litmanová Prieskum trhu 13.03.2023
ŽP 6-01 - Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2022 09.03.2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Litmanová na roky 2023-2030 - 03.03.2023
Návrh - ŠTATÚT o zložení a úlohách komisií Obecného zastupiteľstva v obci Litmanová - 01.03.2023
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Litmanovej - 01.03.2023
Generované portálom Uradne.sk