Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 188)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o začatí územného konania spojené so stavebným konaním a nariadenie ústneho pojednávania - VEREJNÁ VYHLÁŠKA Marek Marcin a manž. Mgr. Silvia Marcinova 10.07.2024
Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2023 schválený Obecným zastupiteľstvom v Litmanovej dňa 21.06.2024, uznesením č. 4/15/2024 26.06.2024
P O Z V Á N K A - 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej Dňa 21.06.2024 o 15.30 hod. /piatok/ 18.06.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024 10.06.2024
INFORMATION FOR VOTERS Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic 2024 07.06.2024
INFORMÁCIA PRE VOLIČA VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024 07.06.2024
„N Á V R H“ - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2023 - 06.06.2024
NÁVRH VZN č. 2/2024 o chove a držaní zvierat na území obce Litmanová - 05.06.2024
Návrh - PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2024 - 31.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“ - 27.05.2024
Generované portálom Uradne.sk