Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 172)
Názov Popis Dátum
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok: 2023 17.04.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou Verejná vyhláška 15.04.2024
P O Z V Á N K A - 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej dňa 22.04.2024 o 15.30 hod. /pondelok/ 14.04.2024
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - 14.04.2024
ZVEREJNENIE emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024; 10.04.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky Voľby prezidenta SR 2024 - II. kolo 08.04.2024
Obchodná verejná súťaž k nájmu nehnuteľností - 05.04.2024
Zámer prenájmu majetku obce Litmanová - 05.04.2024
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2024 - usmernenie 04.04.2024
Orálna vakcinácia líšok, jarná kampaň 2024 - 04.04.2024
Generované portálom Uradne.sk