Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 14)
Názov Popis Dátum
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Litmanová Číslo nariadenia: 1/2022, Číslo uznesenia: 10/26/2022 01.07.2022
Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Obec LITMANOVÁ, Litmanová 79, 065 31 Jarabina 28.06.2022
Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Obec LITMANOVÁ, Litmanová 79, 065 31 Jarabina 28.06.2022
Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Stanislav Mačík a manž. Mária Mačíková 28.06.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 23.06.2022 od 09,00 hodiny do odvolania 23.06.2022
Stavebné povolenie - VEREJNÁ VYHLÁŠKA Bc. Lenka Polomčáková rod. Virová a manž. Dominik Polomčák, Litmanová 148 15.06.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.06.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávnych krajov 15.06.2022
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou Ján Barovjan, Litmanová 46 06.06.2022
P O Z V Á N K A - 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej Dňa 21.06.2022 o 15.30 hod. /utorok/. 03.06.2022
Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2021 - 03.06.2022
NÁVRH VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Litmanová - 02.06.2022
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - 09.05.2022
STAVEBNÉ POVOLENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA Dávid Hlinka, Litmanová 125 03.05.2022
Generované portálom Uradne.sk