Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 106)
Názov Popis Dátum
Oznámenie ÚV SR o odvolaní MS COVID-19 15. septembra 2023 k 06:00 hod. odvoláva mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 14.09.2023
Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja - 06.09.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030 - 06.09.2023
VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne Číslo nariadenia: 2/2023 17.08.2023
ZVEREJNENIE emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 30. 9. 2023 07.08.2023
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Východoslovenská distribučná, a.s. 28.07.2023
Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne 2/2023 27.07.2023
P O Z V Á N K A - 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej dňa 14.08.2023 o 15.30 hod. /pondelok/ 26.07.2023
ZVEREJNENIE emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 30. 9. 2023 11.07.2023
Rozhodnutie o poverení poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver - 26.06.2023
Generované portálom Uradne.sk