Telovýchovná jednota

Názov organizácie Telovýchovná jednota Družstevník Litmanová
Právna forma Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
IČO 31949789
Sídlo 065 31 Litmanová 79
Registračné číslo VVS/1-900/90-1991
Dátum vzniku 24.07.1990
Štatutárny orgán Patrik Zima
Kontakt +421907161692
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 0038 5115 1257TJ Družstevník Litmanová nastúpila do jarnej časti futbalovej súťaže s novými dresmi.

Ďakujeme sponzorovi Litmanová Resort
Našim chlapcom držíme v súťaži palce