Kontakty

Toto webové sídlo www.litmanova.sk spravuje Obec Litmanová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Litmanová

Adresa:
Obecný úrad Litmanová
Litmanová 79
065 31 Jarabina

IČO: 00 330 019

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Región: Ľubovnianské regiónálne združenie
Počet obyvateľov: 633 /k 31.12.2021/

Rozloha: 1792 ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1412

Všeobecné informácie: obeclitmanova@litmanova.sk
Podateľňa: podatelna@litmanova.sk
Starosta: starostka@litmanova.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obeclitmanova@litmanova.sk

Sekretariát: Agáta Zimová
Tel.:
 +421 52 / 428 62 01

E-mail: podatelna@litmanova.sk

Kompetencie:
Obec Litmanováje samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Litmanová je zriadený na Miestnom úrade v Starej Ľubovni

Stránkové dni a hodiny obecného úradu od 1.2.2019

Pondelok 07:15 - 15:15
Utorok 07:15 - 15:15
Streda 07:15 - 16:30
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 07:15 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Telefónne čísla

Sekretariát: +421/52 42 86 201
Kuchyňa v KD: +421 908 509 599 
Materská škola: +421/52 43 67 135

Starostka: +421 904 034 000

E-mailová adresa - obce: obeclitmanova@litmanova.sk
E-mailová adresa - podateľňa: podatelna@litmanova.sk
E-mailová adresa - starostka: starostka@litmanova.sk

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk