Gréckokatolícka farnosť

Správca farnosti: Mgr. Rastislav Janičko             

Kontakt: 0911 912 643

Gréckokatolícky farský úrad

Litmanová 10

065 31 Jarabina

Tel.: 052/436 71 05

e-mail: litmanova@grkatpo.sk

Kostol sv. Michala archanjela /gréckokat./,barokovo-klasicistický, postavený r. 1778,reštaurovaný r. 1895, 1933 a 1938,jednoloďový s polygonálnym uzáveroma predstavanou vežou. Na veži je baroková laternová kupola. Vnútorné zariadenie je z r.1895. Kalich - barokový z r. 1716, pozlátené striebro. Svietniky /2 ks/, rokokové, z 2. pol. 18. st.,polychrómované drevorezby.


Oznamy: