Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 42)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
04072022 Zmena dohody v časti hodinovej mzdy Odb.: Pútnické centrum Hora Zvir v Litmanovej
Dod.: Obec Litmanová
6.13 €
22/38/054/168_1 V identifikačných údajoch zamestnávateľa v záhlaví dohody sa dopĺňa číslo účtu zamestnávateľa to nasledovne: SK97 0200 0000 00001412 4602, SK10 5600 0000 0034 4036 7002. Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
0 €
22/38/054/163_1 V identifikačných údajoch zamestnávateľa v záhlaví dohody sa dopĺňa číslo účtu zamestnávateľa to nasledovne: SK97 0200 0000 0000 1412 4602, SK10 5600 0000 0034 4036 7002 Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
0 €
1291/B860/2022 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
13 770 €
20072022 Prenájom pozemku Odb.: Andrej Sikorjak
Dod.: Obec Litmanová
10 €
18072022 Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Litmanová Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Nolen s.r.o.
46 517.21 €
08072022 Finančný dar Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Spolužitie zrodené z minulosti, n.o.
1 000 €
01072022 K Predmetom tejto zmluvy je záväzok spoločnosti Kaufland poskytnúť Partnerovi formou výhry podľa podmienok upravených v tejto zmluve dohodnuté množstvá ovocia alebo zeleniny Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
0 €
01072022 Dodávka plynu - Biznis Fix Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
164.41 €
6062022 Predaj nehnuteľnosti - pozemok CKN 307/2 o výmere 228 m2 Odb.: Miroslav Hlinka
Dod.: Obec Litmanová
1 140 €
23062022 Finančný príspevok v rámci projektu "EURÁ z EURA" - projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Slovenský futbalový zväz
10 000 €
20062022 Nehnuteľnosť: pozemok KN-C 606/75 o výmere 501 m2 Odb.: Mgr. Iveta Vislocká
Dod.: Obec Litmanová
0 €
14062022 Majiteľ účtu a Banka sa týmto dohodli na zániku zmluvy o účte Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
0 €
5190057942 ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU / PROGRAMU Odb.: Obec Litmanová
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
30 €
4/2022/ZP-UKRAJINA Záchranné práce v období mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky Odb.: Obec Litmanová
Dod.: PhDr. Ivana Vislocká
40 €
3/2022/ZP-UKRAJINA Záchranné práce v období mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Ing. Lukáš Rusiňak
40 €
2/2022/ZP-UKRAJINA Záchranné práce v období mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Ing. Jana Rinkovská
40 €
1/2022/ZP-UKRAJINA Záchranné práce v období mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Veronika Virová
40 €
0074/Nadácia VSE/2022 Touto Zmluvou sa vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na projekt s názvom: "Oddychovo-náučná zóna pre deti v MŠ" Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Nadácia VSE
2 000 €
9934118600 Biznis KlasikNET VDSL L+ Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk