Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 33)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6062022 Predaj nehnuteľnosti - pozemok CKN 307/2 o výmere 228 m2 Odb.: Miroslav Hlinka
Dod.: Obec Litmanová
1 140 €
23062022 Finančný príspevok v rámci projektu "EURÁ z EURA" - projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Slovenský futbalový zväz
10 000 €
20062022 Nehnuteľnosť: pozemok KN-C 606/75 o výmere 501 m2 Odb.: Mgr. Iveta Vislocká
Dod.: Obec Litmanová
0 €
14062022 Majiteľ účtu a Banka sa týmto dohodli na zániku zmluvy o účte Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
0 €
5190057942 ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU / PROGRAMU Odb.: Obec Litmanová
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
30 €
4/2022/ZP-UKRAJINA Záchranné práce v období mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky Odb.: Obec Litmanová
Dod.: PhDr. Ivana Vislocká
40 €
3/2022/ZP-UKRAJINA Záchranné práce v období mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Ing. Lukáš Rusiňak
40 €
2/2022/ZP-UKRAJINA Záchranné práce v období mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Ing. Jana Rinkovská
40 €
1/2022/ZP-UKRAJINA Záchranné práce v období mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Veronika Virová
40 €
0074/Nadácia VSE/2022 Touto Zmluvou sa vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na projekt s názvom: "Oddychovo-náučná zóna pre deti v MŠ" Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Nadácia VSE
2 000 €
9934118600 Biznis KlasikNET VDSL L+ Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
9934118599 Biznis KlasikNET VDSL L+ Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.90 €
M136293144OSK Žiadosť o prenesenie jedného čísla Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
A19873569 Domáca linka Štart 1 eur Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
1 €
22/38/054/163 Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa, podľa § 54 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2 657.28 €
22/38/054/168 Predmetom dohody je poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
3 842.80 €
3220949 Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Litmanová Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
1/2022 L Služby v lesníctve Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Štefan Petriľak
30 €
2/2022 D Peňažný dar Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Team Bezi
1 347.26 €
27122005 Nehnuteľnosť: pozemok KN-C 606/75 o výmere 501 m2 Odb.: Mgr. Iveta Vislocká
Dod.: Obec Litmanová
332.60 €
Generované portálom Uradne.sk