Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 196)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
16112023 dielo – stavebné práce: „Revitalizácia športovej, kultúrnej a oddychovej zóny pri kultúrnom dome“ (ďalej len „Dielo“) Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Nolen s.r.o.
249 770.32 €
6829866612 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Litmanová
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
32 €
15112023 Užívanie poľovného revíru Odb.: Poľovnícke združenie „Gríň"
Dod.: Obec Litmanová
589.61 €
23/38/010/6 Vytvorenie podmienok občanom na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
0 €
30102023 Predĺženie termínu realizácie projektu Eurá z EURA z 30. septembra 2023 na 30. apríla 2024 Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0 €
29/2022 V Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Ján Dzadik
Dod.: Obec Litmanová
17 €
3477/2023 Poskytnutie dotácie na kapitálové výdavky - projekt číslo 532_2/2023 s názvom Revitalizácia športovej, kultúrnej a oddychovej zóny pri kultúrnom dome Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
237 372 €
12102023 Zámena nehnuteľnosti Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová
40 €
13102023 Divadelné predstavenie: Hlavný bubeník Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča
1 060 €
2/2023 V Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Milan Víra - BEACON
Dod.: Obec Litmanová
7.50 €
92/2022 V. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Milan Vira
Dod.: Obec Litmanová
17 €
2/2023 DOT Finančná dotácia Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: Obec Litmanová
100 €
85/2022 V Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Andrej Sikorjak
Dod.: Obec Litmanová
17 €
54/2022 V Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Zdenko Vislocký
Dod.: Obec Litmanová
17 €
01/2023 V Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Viera Salamonová
Dod.: Obec Litmanová
20 €
KRHZ-PO-VO-281-071/2023 Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Príves nákladný Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
1/2023 N Nájom nehnuteľnosti - pozemku Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Peter Lazarák
20 €
1/2022/LV č. 2031 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Ing. Kristína Vitališová
Dod.: Obec Litmanová
17 €
41/2022 V Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Ivana Šubová
Dod.: Obec Litmanová
17 €
95/2022 V Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Kristína Kužoňová
Dod.: Obec Litmanová
17 €
Generované portálom Uradne.sk