Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 130)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/38/054/467 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
479.20 €
5190062827 ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU / PROGRAMU Odb.: Obec Litmanová
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
2/2023 L Služby v lesníctve Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Gregor Nebus
35 €
1/2023 L Služby v lesníctve – komplexná výroba dreva Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Štefan Petriľak
40 €
06052023 Odohranie umeleckého programu Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS)
1 400 €
323 0953 Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Litmanová Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
9060220656 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Litmanová
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
17.88 €
31032023 D Zrušenie a ukončenie Mandátnej zmluvy, a to ku dňu 31.03.2023 Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Ing. Ján Pitoňák "WALD Slovakia"
0 €
25042023 Zmluva sa z dôvodu formálnej chyby mení nasledovne: Deň splatnosti pôžičky: 20.03.2025. Odb.: Poľanka, s.r.o., r.s.p.
Dod.: Obec Litmanová
0 €
31032023 Činnosť odborného lesného hospodára v lesných porastoch Odb.: Obec Litmanová
Dod.: LESPOL-OLH, s.r.o. Bardejov
1 €
29032023 Peňažná pôžička Odb.: Poľanka, s.r.o., r.s.p.
Dod.: Obec Litmanová
20 000 €
02012023 Zmena dohody v časti hodinovej mzdy Odb.: Pútnické centrum Hora Zvir v Litmanovej
Dod.: Obec Litmanová
6.58 €
75/001/23 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
20 000 €
KK_17022023 Pripojenie Koncového konzumenta Odb.: Obec Litmanová
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
ZLP-VT-2023-0164 DEUS prenecháva do vlastníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku Odb.: Obec Litmanová
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
2192022 Doba nájmu - V zmysle Uznesenia OZ č. 6/28/2022 zo dňa 21.09.2022 sa dodatkom č. 1 uzatvára od 31.01.2023 na dobu neurčitú Odb.: Poľanka, s.r.o.
Dod.: Obec Litmanová
0 €
10022023 Zmena dohody č. 23/38/054/34 Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
0 €
91/2022 V. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Katarína Hrebíková
Dod.: Obec Litmanová
17 €
92/2022 V Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Ondrej Žid
Dod.: Obec Litmanová
17 €
48/2022 V Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Ondrej Žid
Dod.: Obec Litmanová
17 €
Generované portálom Uradne.sk