Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 221)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2024 Nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová
Dod.: Obec Litmanová
564.40 €
91-1130SL/2024 Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 €
19042024 Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou budúci povinný zriadi na slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného, ako vlastníka stavby Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Litmanová č. 118 v Litmanovej
0 €
10052024 pozemok parcely registra C-KN, parc. číslo 300/3 o výmere 735 m2 Odb.: Štefan Šulian
Dod.: Obec Litmanová
20 505 €
3240963 Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Litmanová Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
08042024 Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou budúci povinný zriadi na slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného, ako vlastníka stavby Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Ján Barovjan
0 €
04042024. Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou budúci povinný zriadi na slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného, ako vlastníka stavby Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Michal Vira
0 €
04042024 Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou budúci povinný zriadi na slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného, ako vlastníka stavby Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Anna Virová
0 €
GLGE000430 Združené služby dodávky elektriny Odb.: Obec Litmanová
Dod.: Greenlogy a.s.
0 €
18032024 Urovnanie medzi účastníkmi dohody Odb.: Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová
Dod.: Obec Litmanová
0 €
Generované portálom Uradne.sk