O spoločnosti

Obec Litmanová je 100% ným vlastníkom obecného podniku Poľanka, s.r.o.

Obecný podnik poskytuje rôznorodé služby pre obec Litmanová, občanov obce a rôzne právnické a fyzické osoby.

Spoločnosti Poľanka, s.r.o. bol Ministerstvom práce,  sociálnych  vecí a rodiny priznaný štatút sociálneho podniku, číslo Osvedčenia 498/2021_RSP

Základné informácie o spoločnosti:

Názov spoločnosti: Poľanka, s.r.o. 

IČO: 53 986 997

DIČ: 2121563686

Adresa: Litmanová 79, 065 31 Litmanová 

Zápis OR: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42753/P

Číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0045 5624 0155

BIC SWIFT: SUBASKBX 

Názov banky: VÚB, a.s. 

Štatutárny zástupca, konateľ: Mgr. Nataša Hlinková

Kontakt na konateľa0904 034 000

Kontakt: 0908 509 599

Email: polankasro@gmail.com