Súťaž Rok rusínskej dediny 2021

 03.06.2021

Zapojili sme sa do súťaže Rok rusínskej dediny a získali sme 1. miesto Alžbetka Rinkovská a 2. miesto Soňka Belancová