Naša obec

Litmanová leží v údolí medzi kopcami Pidomok z východnej strany. Zo severu ju lemujú Marcinová a Zajacová skala. Celý chotár, ktorý patrí obci má rozlohu približne 18 km2. V súčasnosti takmer celú plochu zaberajú lúky, pasienky a lesná pôda. Ornej pôdy je veľmi málo. Využívajú ju len obyvatelia obce v blízkosti svojich domov na pestovanie zeleniny nenáročnej na teplo a okopaniny a to zemiaky a krmnú repu. Obrábaná pôda v minulosti bola málo úrodná, je ťažká, ilovitá a preto ju roľnícke družstvo využíva len na lúčne porasty a pasienky. Najvyšší vrch v chotári je Eliášovka. Jej vrchol má 1025m nadmorskej výšky. Vypína sa severovýchodne od obce, asi vo vzdialenosti 4,5 km. Pri pohľade z jej vrcholu vidieť zalesnené údolie Zvira, Okruhly, Sihly, Griňa a lúky Semenivky. Všetkými týmito lokalitami po ich hrebeni smerom na západ sa tiahne hranica s Poľskom a pokračuje lokalitou Roždžiľa a Verchličky. Všetko lesné spoločenstvo tvorí súhru panenskej prírody, ktorá v sebe skrýva množstvo rastlín a živočíchov, ktoré patria do zoznamu chránených rastlín a živočíchov. Lesy sú prevažne ihličnaté a to smreky, jedle, borovice a červený smrek. Smrekom a jedľami sa najviac darí v lokalite Zvir, Sihla, Okruhla, Roždžiľa. Borovice prevládajú v časti Medžvedžalica a Griň, kde je piesočnaté podložie.

Počas leta vo všetkých častiach horských lúk a lesov rastú jahody, maliny, čučoriedky a černice. Neskoro v jesení na Eliášovke dozrieva aj brusnica čučoriedková. V lokalite Zvir rastie ľuľkovec zlomocný, celá rastlina je jedovatá.

Dobre sa tu darí aj nezeleným rastlinám. Nájdeme tu kuriatko jedlé, hríb kráľovský, hríb nádherný, kozak osikový, muchotrávka červená, hríb satanský, muchotrávka zelená a iné. Počas celého roka vidieť na lesných čistinkách vysokú lesnú zver a to jeleňa, srnu, ale aj diviaka a zajaca poľného. V súčasnosti lesníci pozorujú aj medveďa hnedého a dravcov vlka, líšku, mačku divu a jazveca. Z drobných živočíchov sa tu dobre darí veverici, kune lesnej a lasici. Lúčne spoločenstvá vytvárajú ovenčené plochy v okolí lesov a vypínajúcich sa skál. Rastie na nich rôzne druhy tráv, kvetov a množstvo drobného hmyzu a živočíchov. Vtáctvo nachádza svoj domov v lesoch a na skalách. Pri obchôdzke chotárom počuť spev sojky, sýkorky, ďatľa, myšiaka lesného, straky, kukučky, pinky, škovránka a iné, ale hniezdi tu aj orol skalný. Zo sťahovavých letný domov tu majú lastovička domová, bocian biely, kačica divá, bažant poľovný.

Celé okolie vytvára krásny pohľad na prírodné krásy, ktoré sa v chotári nachádzajú. Poslúžia na oddych a turistiku. V lokalite Mľanici – les sa nachádzajú skaly ulici – rozpoltená skala a otvor v skale – jaskyňa ľadová. Ľad sa vyskytuje aj v horúce letné dni. Teplota vzduchu nameraná pri lese 27 ºC v skalnej pukline jaskyne 0,5 ºC. Nad lesom sú Ostré skaly, kde sa nachádzajú dve okrúhle jamy lemované skalami. Je predpoklad, že pred mnohými rokmi mohla chrliť sopka. Zrejme takto boli vytvorené aj prírodné krásy na Vyšnom poli a to Čubata skala a Biela skala. Na úbočiach a pastvinách rastie množstvo kvitnúcich a nekvitnúcich rastlín.

Počas celého roka podľa ročných období môžeme zbierať liečivé rastliny a to podbeľ liečivý, prvosienku jarnú, repík lekársky, prasličku roľnú, myší chvost, jahoda lesná a ďalšie. Z chránených rastlín sa vyskytujú: Zvonček karpatský – Mľanici, plesnivec alpínsky – skalky pod Griňom, vachta trojlista – Rozdžiľa, hríb kráľovský – Zvir, Griň a iné.

Chránené živočíchy:

Orol skalný – skaly Mľanici, salamandra škvrnitá – všetky bystrinky, plamienka driemavá a netopier veľký – Marcinová a Zajacová skala, bocian biely – komín na OÚ, lastovička domová – obydlia obce (maštale).

V lesoch a na lúkach je veľa prameňov, ktoré stekajú do bystriniek. Dvoma prítokmi za obcou vytvárajú spoločný tok potoka, ktorý je vyhlásený za chránený prírodný útvar.