VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA SPOKOJNOSTI RODIČOV - MŠ LITMANOVÁ

 02.03.2022

Mesiac marec je neoddeliteľne spojený s Dňom učiteľov, ktorý si pripomenieme 28. marca.

Je to deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

Aj nám záleží na kvalite pedagogického procesu, ktorí vo veľkej miere dokáže ovplyvniť zdravý vývoj našich najmenších, našich škôlkarov.

Z dôvodu zisťovania  názoru a potrieb rodičov, sme vypracovali dotazník spokojnosti, za vyplnenie ktorého Vám ďakujem. Ďakujem rodičom za čas pri jeho vyplnení, za postrehy a návrhy. Výsledkom je spokojnosť rodičov, čo nás, ako zriaďovateľa MŠ teší a čo si nesmierne vážim.

Dúfame, že aj naďalej budú rodičia spokojní a deti šťastné. Spoločne s našimi pedagogičkami, no aj nepedagogickými zamestnancami sa budeme snažiť prispievať ku kvalite vyučovacieho procesu.

Touto cestou ďakujem aj svojim kolegom v materskej škole za trpezlivosť, za ochotu, za profesionalitu.

S úctou, starostka obce