Faktúry


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 350)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
10128 Členský príspevok na rok 2023 Odb.: Litmanová
Dod.: Severný Spiš - Pieniny
786.25 €
10127 Elektrina VO Odb.: Litmanová
Dod.: Východoslov.energetika a.s
729.41 €
10126 Elektrina KD Odb.: Litmanová
Dod.: Východoslov.energetika a.s
972.47 €
10125 Vývoz BRKRO ŠJ Odb.: Litmanová
Dod.: EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa
23.52 €
10124 Vývoz,manipulácia a zhodnotenie BRKO Odb.: Litmanová
Dod.: EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa
36.96 €
10123 Traktorové práce pri zimnej údržby Odb.: Litmanová
Dod.: Roľnícke družstvo "MAJDAN
336 €
10122 Telefón+internet Odb.: Litmanová
Dod.: Slovak Telekom
55.47 €
10121 Služby spojené s nakladaním s odpadom Odb.: Litmanová
Dod.: EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa
952.20 €
10120 Odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM Odb.: Litmanová
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
10119 Plastová známka pre psa,kovový krúžok Odb.: Litmanová
Dod.: Eva Sukeníková - KOPEX
55.60 €
10118 Inštalácia a konverzia dát(update prog.) Odb.: Litmanová
Dod.: IFOsoft s.r.o.
19.20 €
10117 Spracovanie VO:Stav.úpr.futb.ihriska Odb.: Litmanová
Dod.: MIMAR SERVIS s.r.o.
200 €
10116 Členský príspevok na rok 2023 Odb.: Litmanová
Dod.: Združenie obecných lesov SR
80 €
10115 Progr.vybav.Komunikácia DCOM-IFOsoft Odb.: Litmanová
Dod.: IFOsoft s.r.o.
84 €
10114 Update Progr.vybav. mzdovej agendy 2023 Odb.: Litmanová
Dod.: IFOsoft s.r.o.
67.80 €
10113 Kontrola úniku chladiva a hlásenie F MŠ Odb.: Litmanová
Dod.: ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o
96 €
10112 Doména a webhosting www.litmanova.sk Odb.: Litmanová
Dod.: webex.digital s.r.o.
72 €
10111 Školenie programu Správa registratúry Odb.: Litmanová
Dod.: IFOsoft s.r.o.
19.20 €
10110 CUET,Systém uradne.sk,www.litmanova.sk Odb.: Litmanová
Dod.: webex.digital s.r.o.
396 €
10109 Minimálna analýza pitnej vody Odb.: Litmanová
Dod.: VaK SERVIS, s.r.o.
138 €
Generované portálom Uradne.sk