Sociálne služby

Podmienky poskytnutia finančného príspevku

na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

Vyhlásenie o majetku