Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Litmanová

 14.11.2022

Obci Litmanová bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu MV SR v sume 30 000,00 € na projekt „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Litmanová“ na financovanie podpory ochrany pred požiarmi.

Stavebné úpravy začali v mesiaci  júl  2022 a boli ukončené v novembri tohto roku. Cena za zrealizovanie diela bola v sume  46 517,20 €. Celkové  náklady na stavebné úpravy a súvisiace práce  boli v sume 55 116,09 €

Projekt realizovala stavebná firma Nolen s.r.o., Lendak, ktorej konateľom je p. Ján Vida.

Poďakovanie patrí stavebnej firme, členom DHZO, ktorí boli nápomocní,  poslancom OZ a všetkým, čo priložili ruku k dielu.  Pevne veríme, že vynovená hasičská zbrojnica  bude slúžiť dobrej veci, zároveň aj na uskladnenie technických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi.

Nech táto obnova a dielo je Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

starostka obce