Projekt - Oprava časti vnútorných priestorov kultúrneho domu - toalety

 29.10.2021

Na základe poskytnutej dotácie bolo možné zrealizovať výmenu existujúcich toaliet, pisoárov, umývadiel a vodovodných batérií na toaletách.