“EURÁ z EURA” - projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry

 16.10.2023

Obec Litmanová bola  v roku 2022 úspešná pri podaní žiadosti  o poskytnutie príspevku v rámci programu "EURÁ z EURA” - projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry.

Cieľom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry a jej sfunkčnenia so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá futbalových klubov, čím sa má dosiahnuť vytvorenie podmienok pre lepšiu prípravu a skvalitnenie tréningového procesu mládeže, čo bude viesť v dlhodobom horizonte k zlepšeniu výkonnostnej úrovne a zabezpečeniu kvalitnej mládežníckej základne pre fungovanie slovenského futbalu nielen na domácej a zahraničnej ligovej úrovni, ale aj na úrovni reprezentačnej.

Naša obec úspešne získala sumu 10 000 €.

Ďakujeme Slovenskému futbalovému zväzu. Dúfame, že vynovené futbalové ihrisko sa bude v plnej miere využívať a slúžiť svojmu účelu.

Starostka