Projekt: Kultúrny dom Litmanová – obnova

 29.03.2023

Sociálnemu podniku Poľanka, s.r.o., bol Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poskytnutý  v roku 2022 regionálny príspevok v sume 71 331,16 € na realizáciu projektu Kultúrny dom Litmanová – obnova.

Účelom poskytnutia regionálneho príspevku je zlepšenie možnosti pre rozvoj ľudských zdrojov – vytvorenie podmienok pre získanie pracovných návykov u znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie obnovou priestorov kultúrneho domu v obci. Plánované stavebné práce boli ukončené 29.03.2023.  

Využitím regionálneho príspevku sa zrealizovala obnova vnútorných priestoroch kultúrneho domu, veľkej sály a toaliet a priamo sa podporili dve pracovné miesta znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktoré budú dlhodobo udržateľné.

Medzi prvými aktivitami, ktoré plánujeme, je uvítanie novorodeniatok do života, deň matiek a vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru, ktorého predpokladaný termín je určený na 06.05.2023.

Dúfame, že s finančnou podporou MIRRI SR budú obnovené priestory slúžiť k spokojnosti občanov.

starostka obce