PROJEKT EURÁ Z EURA - Úspešná žiadosť našej obce

 11.04.2022

Obec Litmanová sa toho roku zapojila do projektu „Eurá z Eurá“, ktorého hlavným cieľom je dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry.

Naša žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu "EURÁ z EURA” sa zamerala na zlepšenie tréningových podmienok pre hráčov a členov Telovýchovnej jednoty Litmanová a zabezpečenie ich kvalitnejšej regenerácie. Tiež umožnenie aktívneho prístupu k zdravému životnému štýlu a rozvoj pohybových zručností aj u mladej generácie.

V utorok, 05.04. 2022 boli zverejnené výsledky hodnotenia projektov.
S radosť oznamujeme, že sme boli vo výbere úspešní. Naša žiadosť bude podporená dotáciou v sume 10 000 €.

Starostka obce


Zoznam aktualít: