Pracovné stretnutie zástupcov susediacich obcí Litmanová, Jarabina a Kamienka – 15. február 2024

 20.02.2024

Rímsky filozor Cicero povedal „nesnaž sa prevyšovať ostatných, ale sám seba“. 

V duchu tohto motta sme spoločne so starostami Radoslavom Beňom , Jurajom Jedinákom a ich kolegami  naplánovali pracovné stretnutie  s názvom „Trojlístok“.  Témou boli možné spoločné projekty, návrhy ďalšej spolupráce, príklady dobrej praxe. Spoločne sme hodnotili doterajšie fungovanie obcí, hľadali spoločné prieniky a myšlienky. Mali sme možnosť poukázať na nedostatky a tiež vypočuť jeden druhého.

Záverom  konštatujem, že trojhodinové stretnutie naplnilo naše  očakávanie. Bolo   priateľské,  tvorivé, podporujúce, no aj kritické. Snáď čoskoro budeme mať možnosť ísť do užšej spolupráce hlavne na úrovni kultúry. Podobná kultúra a spoločné  tradície je to, čo naše tri obce od nepamäti spája.

Ďakujem kolegom z Jarabiny a Kamienky, že prijali pozvanie, Zástupcom Jednoty dôchodcov v Litmanovej a Poľanke, nášmu sociálnemu podniku ďakujem za  poskytnuté občerstvenie. Zároveň chcem ospravedlniť ostatných kolegov, ktorí pre pracovné povinnosti nemohli byť  na tomto stretnutí prítomní.

Starostka obce Litmanová

Nataša Hlinková


Zoznam aktualít: