62. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU PRI PRÍLEŽITOSTI 79. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCÍ JARABINA A LITMANOVÁ

 10.02.2024

Opäť prišiel čas, kedy sme si mohli pripomenúť výročie oslobodenia našich obcí vojskami 4. ukrajinského frontu, ktorému bol veliteľom Petrov – a to obcí Jarabina a Litmanová. Pietnou spomienkou sme si uctili túto významnú udalosť – 24. január 1945. V duchu spomienok a úcty k padlým sa niesol už 79. ročník, úcty k tým, ktorí bojovali za našu slobodu. 

Všeobecne po vojne panoval názor, že už nikdy by k vojne nemalo prísť. Do života vkročili nové generácie, ktoré sa narodili po 2. svetovej vojne. Niekto namieta, vojna skončila – zabudnime. Zabudnúť nemôžeme a nesmieme. Sloboda nie je lacný dar a našim želaním je, aby sme nezabúdali na minulosť, keď myslíme na budúcnosť. Usilujme o dôstojný život každého človeka.

62. ročníka turistického pochodu sa zúčastnili nielen naši najmenší, ale aj ich rodičia a starí rodičia. Počas pochodu nám srdcia bili rýchlejšie nielen preto, že sme sa vydali na túru plnú krásnych výhľadov a prírodných scenérií, ale aj preto, že  spomíname na časy minulé, kedy naše obce zažívali dôležité okamihy. Pripomenutie si  výročia oslobodenia nám dáva príležitosť zhodnotiť, ako sme sa vyvíjali a ako sme si budovali spoločný domov. Pri pohľade do minulosti si uvedomujeme, aký dôležitý význam mali všetci, ktorí bojovali za našu slobodu a nezávislosť. Ich obetavosť a odhodlanie nám slúžia ako vzor, ako si vážiť a chrániť hodnoty, ktoré tvoria základy našej spoločnosti.

Pochod bol príležitosťou nie len na fyzickú aktivitu a spoločenské stretávania, ale aj symbolickým krokom späť k našim koreňom. Cestou, ktorou sme prešli, sme si pripomenuli históriu, ktorá nás formovala a môžeme byť hrdí na to, že patríme k týmto dvom skvelým obciam.

Boli sme radi, že sme v  sobotu spoločne strávili čas, zaželali všetkým, nech je každý krok príležitosťou na rozjímanie nad krásami našej krajiny a príležitosťou na prehlbovanie vzťahov medzi nami. O deň neskôr, v nedeľu, sme prijali pozvanie na výročnú schôdzu SZPB, ktorá sa konala v obci Jarabina. Spoločne so starostom obce Jarabina sme podali prihlášku za nových členov SZPB. Neboli sme však sami, boli sme piati noví.

S úctou chceme patriť do zväzu, ktorého hlavným cieľom je uctiť si pamiatku hrdinov 2. svetovej vojny, tých, ktorí priniesli aj do nášho kraja slobodu. Radi sa budeme usilovať zachovávať tradíciu pamäti boja proti fašizmu, boja za slobodu.

Starostka obce Litmanová, Mgr. Nataša Hlinková


Zoznam aktualít: