Úradná tabuľa do 04/2022

ZÁMER PRENÁJMU majetku Obce ...

26.04.2022 0.11 Mb
Občianske združenie Litmanyvčan, Litmanová 72, 065 31 Jarabina, IČO: 51179024

P O Z V Á N K A - 25. zasadnutie...

22.04.2022 0.11 Mb
dňa 06.05.2022 o 18.00 hod. /piatok/

Oznámenie o začatí zlúčeného...

07.04.2022 1.06 Mb
Bc. Lenka Polomčáková rod. Virová a manž. Dominik Polomčák, Litmanová 148

Zrušenie času zvýšeného...

04.04.2022 0.24 Mb

Ročný výkaz o komunálnom odpade...

25.03.2022 0.56 Mb
ŽP 6-01, Rok 2021

Vyhlásenie času zvýšeného...

25.03.2022 0.38 Mb

Oznámenie o začatí zlúčeného...

25.03.2022 0.52 Mb
Dávid Hlinka, Litmanová 125

STAVEBNÉ POVOLENIE - VEREJNÁ...

18.03.2022 3.94 Mb
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová, 065 31 Jarabina

Žiadosť o poskytnutie informácie

16.03.2022 0.42 Mb
Michal Sikorjak r. Sikorjak, Litmanová č. 99

Relácia o vykonaní orálnej...

14.03.2022 0.07 Mb

P O Z V Á N K A - 24. zasadnutie...

09.03.2022 0.11 Mb
dňa 23.03.2022 o 15.30 hod. /streda/

Informácia o úrovni vytriedenia...

23.02.2022 0.45 Mb

Upozornenie na povinnosť...

17.02.2022 0.43 Mb

P O Z V Á N K A - 23. mimoriadne...

04.02.2022 0.11 Mb
dňa 09.02.2022 o 15.30 hod. /streda/

OPRAVNÉ UZNESENIE Sp....

04.02.2022 0.15 Mb
Okresný súd Stará Ľubovňa

P O Z V Á N K A - 22. zasadnutie...

28.01.2022 0.16 Mb
dňa 30.01.2022 o 18.00 hod. /nedeľa/

VYHÁŠKA 4Ps/13/2021

26.01.2022 0.14 Mb
Anna Beňová, rod. Beňová, nar. 21.12.1895, naposledy bytom USA, t.č. na neznámom mieste, je od roku 1969 n e z v e s t n á.

Oznámenie o začatí stavebného...

10.01.2022 0.59 Mb
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

P O Z V Á N K A - 21. zasadnutie...

21.12.2021 0.11 Mb
dňa 28.12.2021 o 15.30 hod. /utorok/

VZN O nakladaní s komunálnymi...

16.12.2021 0.69 Mb
Číslo nariadenia: 9/2021, Číslo uznesenia: 13/20/2021

VZN o miestnom poplatku za...

16.12.2021 0.66 Mb
Číslo nariadenia: 1/2021, Číslo uznesenia: 5/20/2021

VZN O podmienkach poskytovania...

15.12.2021 0.33 Mb
Číslo nariadenia: 8/2021, Číslo uznesenia: 12/20/2021

VZN O umiestňovaní volebných...

15.12.2021 0.14 Mb
Číslo nariadenia: 7/2021, Číslo uznesenia: 11/20/2021

VZN O spôsobe zneškodňovania...

15.12.2021 0.12 Mb
Číslo nariadenia: 6/2021, Číslo uznesenia: 10/20/2021

VZN ktorým sa určujú pravidlá...

15.12.2021 0.67 Mb
Číslo nariadenia: 5/2021, Číslo uznesenia: 9/20/2021

VZN O miestnych daniach a...

15.12.2021 0.69 Mb
Číslo nariadenia: 4/2021, Číslo uznesenia: 8/20/2021

VZN O MIESTNEJ DANI Z...

15.12.2021 0.67 Mb
Číslo nariadenia: 3/2021, Číslo uznesenia: 7/20/2021

VZN o miestnej dani za užívanie...

15.12.2021 0.65 Mb
Číslo nariadenia: 2/2021, Číslo uznesenia: 6/20/2021

O Z N Á M E N I E občanom ,...

07.12.2021 0.07 Mb

P O Z V Á N K A - 20. zasadnutie...

04.12.2021 0.14 Mb
14.12.2021 o 15.30 hod.
1 2 3 4 5 >