Nohejbalový turnaj 2020

 18.08.2020

Príjemné dopoludnie vážení účastníci, športoví fanúšikovia a hostia.

Srdečne Vás vítam na dnešnom športovom dni. Veľmi sa teším, že aj napriek nepriaznivej situácii na celom svete, sme sa dnes dokázali stretnúť a spoločne si užijeme príjemný letný deň, samozrejme za dodržania prísnych hygienických podmienok.

Nohejbal vznikol ako obdoba, respektíve doplnok k futbalu a podľa internetových zdrojov patrí Slovensko v tomto športe k svetovej špičky. Ktovie, možno tu dnes objavíme nových slovenských reprezentantov. Na Slovensko prišiel nohejbal z Čiech. Vznikol v roku 1922,  ako futbal cez šnúru.

Verím, že aj napriek horším podmienkam oproti minulým rokom,  si dnešný deň spoločne užijeme a budeme svedkami skvelých športových výkonov.

Predchádzajúcich 14 ročníkov bolo zasvätených  memoriálu Františka Arendáča. Tohto roku s rešpektom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa 15. – jubilejný  presúva na ďalší rok. Aj touto malou akciou si však  chceme uctiť pamiatku Františka, poďakovať jeho rodine za snahu dodržiavať tradíciu a dúfať, že v lete 2021 bude 15. ročník.

Všetkým účastníkom držím palce, prajem pevné nervy a pekný športový zážitok.

Ďakujem Vám, že ste prišli a ďakujem chlapcom a dievčatám, ktorí radi športujú a mali chuť nám všetkým tu prítomným  spríjemniť tento deň.

starostka