14. ročník nohejbalového turnaja - Memorial Františka Arendáča

 21.07.2019

Obec Litmanová dňa 21.7.2019 privítala účastníkov 14. ročníka nohejbalového turnaja „Memoriál Františka Arendáča“.

Atmosféra na multifunkčnom ihrisku bola tak, ako sa patrí, športová.

Turnaja sa zúčastnilo 12 dvojíc. Hralo sa v troch skupinách. Pre nepriaznivé počasie, silný dážď, ktorý zalial ihrisko, bol turnaj predčasne ukončený a výsledky boli urobené na základe odohrania dvoch kôl.

1.    Miesto: Gabriel Sikorjak, Litmanová
                     Marek Hulín, Svit

2.    Miesto: Peter Štefaňák, Svit
                     Marián Klein, Svit

3.   Miesto: Ján Štucka, Jakubany
                    Ján Polanský, Svit

4.    Miesto: Marek Arendáč, Litmanová
                     Michal Hlinka, Litmanová

Po vyhodnotení boli odovzdané ďakovné listy a to Obci Litmanová a ostatným, ktorí sa každoročne podieľajú na organizovaní turnaja.

Ďakujeme všetkým zúčastneným športovým priaznivcom za účasť.

Úctivo ďakujeme aj  najbližšej rodine  za opätovné zorganizovanie  tohto  krásneho podujatia, ktorým si všetci pripomíname pamiatku nebohého Františka Arendáča, st.