Nohejbalový turnaj 2022

 26.08.2022

V sobotu 20.08.2022 sa uskutočnil v našej obci 2. ročník „turnaja v nohejbale“. Prihlásených bolo spolu 8 družstiev. Potešilo nás, že do súťaže sa zapojili aj dva mladí hráči a to Marko Vislocký a Samuel Belanec. Dúfame, že im odvaha, talent a súťaživosť vydrží dlhé roky.

Predchádzajúcich 14 ročníkov bolo so všetkou úctou venovaných memoriálu Františka Arendáča. Druhýkrát  mal turnaj pozmenenú formu, trošku iné podmienky. Stále však s hlavnou myšlienkou „šport nás spája“. 

Spisovateľ píše, športovec cvičí. Čímkoľvek sa chceš stať, musíš pre to niečo urobiť.

Toto motto sa nieslo celým športovým dňom.


Prvé miesto obhájili: Michal Hlinka a Matúš Hlinka

Druhí v poradí skončili: Ján Haľama a Jozef Štucka 

Tretí boli: Lukáš Rusiňak a Vasil Vislocký

Štvrtí boli: Peter Vislocký a Kristián Stolár.


V závere môžeme konštatovať, že sa tešíme o rok opäť. Poďakovanie patrí hráčom, organizátorom, sponzorom a všetkým zúčastneným.

starostka