XVII. ROČNÍK HASIČSKEJ SÚŤAŽE O POHÁR STAROSTU OBCE SULÍN

 23.08.2022

Naši členovia DHZO Litmanová boli v opäť aktívni a zapojili sa do súťaže o pohár starostku obce Sulín.

Ženy obsadili úspešné 2. miesto vo svojej kategórii a muži krásne 4. miesto.