IV. ročník: Memoriál Františka KRAJGERA

 17.08.2022

Naši členovia DHZO Litmanová sa dňa 14.08.2022 zúčastnili súťaže hasičských družstiev  v Hniezdnom – 4. ročník Memoriál Františka Krajgera.

V kategórii ženy – obsadili 1. miesto, v kategórii muži – 3. miesto.

Našim úspešným dobrovoľným hasičom k medailovým pozíciám srdečne blahoželáme.

Nech sa im darí aj naďalej.

Starostka obce