HASIČSKÁ SÚŤAŽ O POHÁR STAROSTKY OBCE 2022

 12.09.2022

Heslo dobrovoľných hasičov je „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“.

Týmto heslom sa niesla súťaž v našej obci „o pohár starostky obce“. Na pôde ihriska to bola už tretia súťaž, na ktorú prijalo pozvanie spolu 10 mužstiev, z toho 4 ženské.

Blahoželáme víťazom. Naše ženy sa umiestnili na 2. mieste, muži na 4. mieste.

Ďakujeme všetkým súťažiacim, organizátorom, sponzorom a návštevníkom.

Oceňujem celkovú úžasnú atmosféru. Tešíme sa na ďalší ročník.

starostka