V regionálnej autobusovej doprave pribudnú predplatné lístky

 08.07.2024

https://youtu.be/5fc8ALDx_fs?si=hgj7YdcckH_lpx7f

Prešovský a Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ zavedú tzv. zónovú tarifu, ktorá prinesie zmeny v druhoch a sadzbách cestovného. Novinkou bude prestupný lístok aj časový predplatný lístok od denného až po ročný. Nová tarifa prinesie výhody najmä pravidelným cestujúcim.

https://idsvychod.sk/v-regionalnej-autobusovej-doprave-pribudnu-predplatne-cestovne-listky/

Všetky informácie o novej tarife sú zverejnené na https://idsvychod.sk/o-zonovej-tarife/ 


Zoznam aktualít: