Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším - 14.10.2023

 16.10.2023

Mesiace nám letia rýchlo, no v ich plynutí nesmieme zabudnúť na dôležité hodnoty, ktoré tvoria základ našej komunity. V mesiaci október sa naša pozornosť upiera na niečo, čo je pre nás nesmierne dôležité - úcta k našim starším občanom.

Mesiac Október bol v decembri 1990 Valným zhromaždením Organizácie spojených národov vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Tento mesiac je pre nás všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí, dávať im najavo svoju náklonnosť a lásku.

Seniori sú živými knihami plnými múdrosti, skúseností a príbehov. Ich prítomnosť v našom živote je ako most medzi minulosťou a súčasnosťou, našimi koreňmi a budúcnosťou. S ich bohatými skúsenosťami máme možnosť naučiť sa a rásť ako jednotlivci aj ako komunita. 

Je pre nás povinnosťou  poskytnúť našim starším občanom nielen úctu, ale aj starostlivosť a podporu, ktorú si zaslúžia. Ich prítomnosť nám pripomína, že spoločným úsilím môžeme vytvoriť prostredie plné vzájomného porozumenia, starostlivosti a ohľaduplnosti. Uctievajme seniorov nielen počas tohto mesiaca, ale každý deň. Môže to byť jednoduchý rozhovor, návšteva, ponuka pomoci alebo jednoducho prejavenie úcty k ich životnému príbehu.

V našej obci sme si seniorov spoločne uctili aj programom, ktorý sa konal 14.10.2023. Pripravili sme pre nich vystúpenie našich škôlkarov a žiakov zo ZŠ Jarabina. V rámci realizácie projektu sa konalo vystúpenie činohry DAD s názvom Hlavný bubeník, ktoré bolo v rusínskom jazyku. Uvedeným predstavením bola snaha prispieť k zachovaniu identity a k udržiavaniu a rozvíjaniu rusínskeho jazyka, budovať pozitívny vzťah k tradičnému umeniu, skvalitniť a zlepšiť kultúrny život rusínskej národnostnej menšiny a vytvárať duchovné hodnoty a duševné kvality jedinca.

Nech nielen tento mesiac je príležitosťou na posilnenie väzieb medzi generáciami a prejav úcty k tým, ktorí nám svojou múdrosťou a láskou dávajú neoceniteľný dar.

“Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“