Divadelné predstavenie “Ostali hlupákmi” pri príležitosti mesiaca úcty k starším

 23.10.2022

Dňa 23.10.2022 sa v obci Litmanová uskutočnilo posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Súčasťou programu bolo divadelné predstavenie “Ostali hlupákmi” z Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov.

Ďalej sa nám predstavili deti zo Základná škola Jarabina s pripraveným programom.

Spoločne s ASSR sme predstavili aplikáciu Onselo, na ktorej pracujú naši rodáci z Litmanovej. Tento projekt je zameraný na zlepšenie poskytovania špecifických asistenčných a sociálnych služieb na Slovensku na európsky/svetový štandard.

V závere sme zablahoželali našim jubilantom k okrúhlym narodeninám.

Počas celého poobedia si zúčastnení mohli posedieť pri káve, čaji či dobrom koláči.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tejto milej akcie.

Ďakujeme aj sponzorom - spoločnosť Intellope, Jednota dôchodcov Litmanová a sociálny podnik Poľanka.