ZO JDS Litmanová - nábor nových členov

 06.03.2023

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Litmanovej pozýva  všetkých záujemcov medzi svojich  nových členov.

Žiadosť si môže podať každý starobný, predčasný, výsluhový a invalidný dôchodca, ktorý má záujem rozšíriť rady našej organizácie v obci Litmanová.

Svoj záujem o členstvo treba oznámiť na obecnom úrade v termíne do 10.03.2023, kde je potrebné si vypísať prihlášku.

Predseda ZO JDS v Litmanovej