Jednota dôchodcov na festivale v susednej obci Jarabina

 07.09.2022

Naši seniori z JD sa úspešne prezentovali na festivale v susednej obci Jarabina

Naši seniori z Jednoty dôchodcov Litmanová sa úspešne prezentovali v susednej Obci Jarabina. Bolo to  30.08.2022, kedy sa konal 17. ročník festivalu s názvom „Slávnosti zvykov a obyčajov“ – s témou  poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov.

Medzi prítomnými bol p. Michal Hlinka, ako "dedko regiónu“.  Hovoril o vysťahovalectve, o histórii našej malebnej obce, o našich tradičných remeslách, o drotárstve. Jeho zaujímavé a bezprostredné rozprávanie k téme drotárstvo bolo nesmierne inšpirujúce a podnetné.

Z našich  bylín,  z našich  lesov a lúk,  šikovné dôchodkyne vyrobili na ochutnávku domáce sirupy, ktoré majú jedinečnú chuť. 

U návštevníkov festivalu vzbudili veľký záujem. Čo bolo veľmi milé, dostala sa im nielen  pochvala, ale aj pozvanie na viaceré  kultúrne podujatia v regióne. Ocenením bol hlavne fakt, že zachovávajú tradičné recepty našich starých mám, ktoré je potrebné zachovávať pre nasledujúce generácie.

Starostka