Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín v roku 2022

 21.12.2021

Zapojenosťou občanov do systému zálohovania PET fliaš a kovových obalov s účinnosťou od 1.1.2022 je predpoklad poklesu odpadov v triedenom zbere.

POZOR!!!

Doteraz zavedený zber kovových obalovčervených vreciach bude od 1.7.2022 vykonávaný ako SPOLOČNÝ zber plastov, nápojových kartónov (VKM-tetrapak) a kovových obalov v spoločnej ŽLTEJ zbernej nádobe alebo v ŽLTOM vreci.

Nádoby na to určené budú v priebehu roka prelepované novou nálepkou na spoločný zber týchto odpadov.

Spôsob a podmienky vývozu:

  • vyprázdnenie Š-MOK
  • naloženie pripravených vriec, odovzdanie prázdnych vriec (výmena plného za prázdne)
  • vystavenie protokolu o prevzatí druhotnej suroviny za každý zvoz osobitne

(pre Naturpack) 

  • nakladajú sa len plasty a sklo umiestnené vo vreciach na odbernom mieste

Plasty a sklo rozhodené v okolí odberného miesta nebudú osádkou odobrané.Zoznam aktualít: