Poďakovanie za spoluprácu na záchrannej akcii po požiari

 13.06.2022

Chceme sa úprimne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí dnes od skorých ranných hodín pomáhali pri hasení požiaru, ktorý zasiahol 3 budovy.
Vďaka patrí v prvom rade členom profesionálneho hasičského zboru zo Starej Ľubovňa, členom DHZ obce, RD Majdan Litmanová a všetkým obyvateľom, ktorí boli nápomocní vrátane občanov z obce Kamienka

Zasiahnutým rodinám prajeme veľa síl.


Zoznam aktualít: