Nová online platforma pomoci blízkym doma - videokonferencia

 11.04.2022

Rada by som  krátko, niekoľkými slovami opísala svoje pocity z videokonferencie, ktorá sa uskutočnila  05.04.2022 v priestoroch Bieleho domu v obci Plaveč.

 

Pozvanie som prijala priamo od našich mladých kolegov, našich  Litmanovčanov – Vasiľa a Peťa. Obaja mladí, úspešní, tvoriví, šikovní. Tešila som sa o to viac, že sme boli traja z našej obce, ktorí spoločne aj s ostatnými prítomnými odborníkmi  diskutovali na tému sociálne služby  pre seniorov, na možnosti  inovatívnych prvkov, ktorých cieľom bude pomáhať znevýhodneným skupinám obyvateľov a tak zjednodušiť poskytovanie pomoci a uľahčiť im život.  

 

starostka


Zoznam aktualít: