Montáž vianočnej dekorácie

 26.11.2021

V tomto predvianočnom čase sme začali s montážou vianočného osvetlenia v našej obci (na hlavnej ulici).

Obec zakúpila  v tomu roku 18 dekorácii a tak naplnila očakávania viacerých našich občanov.

Starostka obce


Zoznam aktualít: