LITMANOVSKÉ SLÁVNOSTI 2022

 20.09.2022

Počas Litmanovských slávností obec pre všetkých záujemcov pripravila bohatý program, ktorého súčasťou boli vystúpenia folklórnych súborov, prezentácia histórie našej obce. Prítomným sa prihovoril náš Dedko regiónu 2022 p. Michal Hlinka, diskusnou  témou 6. ročníka bolo  drotárstvo, kde sme mali možnosť vrátiť sa späť v čase. Nezabudli sme aj na naše deti, ktoré sa mohli  vyšantiť a pre ktoré bolo  bábkové divadlo. Prítomných bavila aj skupina Bravo z Novej Ľubovne.  Počas celého dňa bola  možnosť pochutnať si na našich tradičných jedlách a vidieť v priestoroch KD  fotografickú výstavu krojov z nášho regiónu. 


Ďakujem všetkým, čo sa prišli zabaviť, všetkým účinkujúcim a kolegom, dobrovoľníkom,  ktorí pomohli s celou akciou, tiež hosťom a všetkým sponzorom.


starostka