1. ročník vianočného turnaja v stolnom tenise

 31.12.2019

V Litmanovej sa 29. 12. 2019 uskutočnil 1. ročník vianočného turnaja v stolnom tenise, ktorý spoločne s našou obcou organizovala Jednota dôchodcov Litmanová. Súťažilo sa v troch kategóriách- muži nad 18 rokov, ženy nad 18 rokov a juniori. Do turnaja sa prihlásilo dokopy 38 súťažiacich. 


Ďakujeme všetkým zúčastneným, blahoželáme víťazom a veríme, že sa z toho stane tradícia. 


Rovnako sa chcem poďakovať pánovi Michalovi Vislockému, ktorý turnaj
organizoval a na konci si zmeral sily v exhibičnom zápase proti víťazovi
Jánovi Jakubianskom. 


Výsledná listina: 


Juniori:


1. miesto- Benjamín Vislocký 
2. miesto- Gabriel Vislocký 
3. miesto- Samuel Konkoľ 

Ženy:


1. miesto- Mária Strýčková 
2. miesto- Henrieta Hlinková 
3. miesto- Mária Hlinková 


Muži:


1. miesto- Ján Jakubianský 
2. miesto- Ján Vislocký 
3. miesto- Michal Sikorjak