OZNAM - zmena systému vyvážania komunálneho odpadu

 07.03.2023

Obec Litmanová oznamuje občanom, že z dôvodu zmeny systému vyvážania komunálneho odpadu, je potrebné mať  uhradený poplatok za komunálny odpad na rok 2023.

Červené a žlté nálepky sa používali do 28.02.2023. V súčasnosti sú v platnosti jednorazové vývozné štítky s označením - rok 2023 a s označením súpisného čísla, z ktorého bude odpad vyvezený. Nové štítky platia od 01. marca 2023 do 29. februára 2024. Tieto vám budú vydané na obecnom úrade po zaplatení sumy uvedenej v rozhodnutí, ktoré vám bolo doručené do schránok dňa 14.02.2023. V prípade platby na účet, je potrebné prísť na obecný úrad a prevziať si štítky osobne.

Vývozy budú v pravidelnom intervale a to každý druhý piatok v párnom týždni (okrem výnimiek štátneho sviatku). Rozpis vývozov nájdete na webovom sídle obce: https://www.litmanova.sk/files/2023-01-03-132713-Term__ny_v__vozov_TKO_a_separovan__ho_zberu_v_roku_2023.pdf, prípadne po stiahnutí aplikácie do mobilu (iba operačný systém Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.kuliha.garbage&utm_source=odvoz-odpadu&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1, ktorá vás včas upozorní na plánovaný vývoz. Prvý vývoz podľa štítkového systému bude 10.03.2023. Znamená to, že kto bude mať plnú nádobu, zaviaže štítok na viditeľné miesto nádoby (najlepšie na úchytku veka nádoby) a nádobu vystaví tak, aby bolo zrejmé, že je potrebné ju vysypať.

!!! Nádoba bez štítka nebude vysypaná !!!

V prípade nejasností/otázok kontaktujte nás na tel. č. +421/52 42 86 201 alebo osobne na obecnom úrade.

Ďakujeme.Zoznam aktualít: