Odstránenie skládok materiálu - upozornenie

 17.07.2023

            Obec Litmanová na základe opakovaných podnetov vyzýva všetkých občanov, ktorí majú skládky stavebného materiálu, motorových vozidiel a poľnohospodárskej techniky na pozemkoch vo vlastníctve obce, na pozemkoch v blízkosti vodného toku v obci Litmanová, aby zjednali  nápravu a odstránili všetky nelegálne skládky odpadu v lehote  najneskôr do 31.07.2023.

Starostka obce


Zoznam aktualít: