Prevencia kriminality - sčítanie obyvateľov

 14.05.2021

https://www.litmanova.sk/sk/rse/img.php?class=img&id=3798

https://www.litmanova.sk/sk/rse/img.php?class=img&id=3799


Zoznam aktualít: