Oznam obyvateľom – Pitná voda

 30.08.2023

Obec Litmanová oznamuje občanom, ktorí sú napojení na verejný vodovod, že podľa aktuálneho vyjadrenia RÚVZ voda  z verejného vodovodu obce Litmanová spĺňa všetky parametre a je možné ju užívať ako pitnú.


Zoznam aktualít: