„Mestám a obciam zhasína nádej“

 30.01.2023

Vážení občania aj naša obec sa pripája k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej“, podľa ktorej dňa 30.1.2023 v čase od 19:00 do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme verejné osvetlenie a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých naších základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás.

Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc vlády.

Prosíme Vás preto o zvýšenú bezpečnosť v tomto čase.

Ďakujeme za pochopenie.


Zoznam aktualít: