Medzinárodný deň žien - 08.03.2023

 08.03.2023

Dnešný výnimočný deň,
sviatok všetkých žien,
matky manželky a dcéry,
nech Vám úsmev zdobí pery.
Nech Vám dnes pripomenie kvet,
aký je s Vami krásny svet,
bonboniéru či kyticu ruží,
každá z Vás si zaslúži.
Všetko dobré k MDŽ želá kolektív obce Litmanová. ????


Zoznam aktualít: