Dedko regiónu 2022

 02.05.2022

Obec Litmanová mala zastúpenie na krásnom podujatí „Dedko regiónu“, ktoré sa uskutočnilo  dňa 26.04.2022 v priestoroch Kultúrneho domu v Starej Ľubovni. Medzi šiestimi aktívnymi seniormi, bol aj náš Michal Hlinka, Litmanová 125.  

Dedkovia z obcí Hniezdne, Jakubany, Kamienka, Litmanová a Plaveč sa predstavili v troch disciplínach. Prvá mala názov Remeslo má zlaté dno a išlo v nej o prezentáciu tradičného ľudového remesla, ktorému sa dedko počas svojho života venoval alebo ktoré bolo spojené s jeho obcou, rodinou, s jeho okolím. Druhá disciplína bola s názov Načieramo minulosti a v nej dedkovia vyrozprávali publiku zaujímavú, veselú, smutnú alebo poučnú príhodu, ktorú počuli od svojich predkov, resp. príhodu, ktorú počuli pri spoločných stretnutiach na priadkach, krstinách, svadbách, pri práci alebo príhody, ktorú dedkovia počas svojho života zažili. V záverečnej disciplíne s názvom Ukáž, čo vieš  prezentovali vedomostí, znalostí, daností a zručností, ktoré súťažiaci dostali do vienka, resp. ktoré nadobudli počas svojho života

Vo všetkých troch vstupoch prezentoval Michal Hlinka tradície obce Litmanová a svojej rodiny. Má dar rozprávať, má zmysel pre humor, venuje sa tradičným remeslám.

Ďakujeme Michal.

starostka obce

zdroj fotogalériahttps://www.facebook.com/1585272691688727/posts/3149205535295427


Zoznam aktualít: