61. ROČNÍK POCHODU JARABINA - LITMANOVÁ

 20.02.2023

Pri príležitosti 78. výročia  oslobodenia miest a obcí nášho okresu sa konal dňa 28.01.2023 už 61. ročník turistického pochodu katastrami obcí Jarabina a Litmanová. Účastníci si  pietnym aktom a pochodom  uctili osloboditeľov a protifašistických bojovníkov, ktorí padli za náš lepší zajtrajšok počas 2. svetovej vojny. Tejto akcie sa pravidelne zúčastňujú ľudia rôznej vekovej kategórie. Pochodu sa zúčastnilo okolo 70 osôb a na bežkách okolo 40 osôb. Rozhovory počas túry majú stále nádych histórie. Členovia zväzu protifašistických bojovníkov poskytujú celú škálu informácii o danom, smutnom období.  Sme radi, že ich poslanie je stále aktuálne, že chcú zachovať pamiatku a česť bojovníkov proti fašizmu, že sami prispievajú k tomu, aby hlavne mladá generácia poznala historické udalosti a aby sme boli hrdí na tradície boja za slobodu. Na Slovensku podľa dostupných informácií za frontom ustupujúcich nacistických vojsk  zostalo najmenej 107 vydrancovaných a vypálených obcí, zničené cesty, železnice, vodárne... a iné. 

Pietny akt začal v obci Jarabina pri pamätníku, kde sa uskutočnila panychída, ďalej nasledoval príhovor starostu obce, ktorý priblížil na základe historických faktov priebeh oslobodenia. Pochod ďalej pokračoval smerom do obce Litmanová, kde sa pri obecnom úrade konal pietny akt pri pamätnej tabuli s kultúrnym vystúpením miestnej folklórnej skupiny.

Súčasťou pochodu boli aj výstupy žiakov zo ZŠ Jarabina. Anna Derevjaniková  predniesla báseň k oslobodeniu obce Jarabina. Autorkou je rodáčka  z Jarabiny p. Justína Maťašovská. Emma Mačiková a Jozef Rinkovský, taktiež žiaci zo Základnej školy v Jarabine, ktorí sa zapojili do súťaže a v novinách Bojovník boli uverejnené ich články, sa s prítomnými podelili o autentické príbehy z čias 2. svetovej vojny, ktoré im doma vyrozprávali starí rodičia (články v prílohe). 

Pietnymi aktami a pochodom si spoločne vytvárame  medzi generáciami spomienkový most,  medzi tými, ktorí pomaly odchádzajú, a tými, ktorí ešte len prichádzajú. Sme vďační, že sa pochod pravidelne realizuje a vzniká tak generácia, ktorá môže ústnym podaním šíriť posolstvo mieru aj v tejto modernej dobe.

Radoslav Beňo, starosta obce Jarabina a Nataša Hlinková, starostka obce Litmanová


Zoznam aktualít: