Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Všeobecné záväzne nariadenia

 1. VZN 2/2006 o pohrebisku v obci Litmanová.pdf
 2. VZN 2/2007 pri uplatňovaní zákona č. 326/2005 Zb. o lesoch, o obecných lesoch, ich užívaní, zveľaďovaní a hospodárení, k.ú. Litmanová, ktorý je majetkom obce Litmanová.pdf
 3. VZN 5/2009 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
 4. VZN 3/2011 o spôsobe vykonania miestneho referenda Obce Litmanová.pdf
 5. VZN 3/2013 o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia Obce LITMANOVÁ
 6. VZN 5/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
 7. VZN 6/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.pdf
 8. VZN 7/2013 o zrušení ZŠ s MŠ Litmanová a následne o zriadení MŠ Litmanová
 9. VZN 2/2015 o verejnom poriadku
 10. VZN 6/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území Obce L I T M A N O V Á
 11. VZN 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb na území Obce L I T M A N O V Á
 12. VZN 3/2017 o zelení a ochrane drevín na území Obce L I T M A N O V Á
 13. VZN 1/2018 O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 14. VZN 1/2019 o chove a držaní psov v obci Litmanová
 15. VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni na území Obce L I T M A N O V Á
 16. VZN 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litmanová
 17. VZN 2/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Litmanová
 18. VZN 3/2020 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ na území obce Litmanová
 19. VZN 4/2020 o miestnych daniach a ostatných poplatkoch na území obce Litmanová
 20. VZN 5/2020 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce Litmanová a ich spoplatnenie na území obce Litmanová