Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Projekt MŠ | Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Litmanová

< 1 2 >
07.04.2017

www.europa.eu           Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Litmanová

Miesto realizácie projektu: Litmanová

Registračné číslo zmluvy o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313

Kód projektu v ITMS2014+: 310041K313

Celkové oprávnené výdavky: 385 374,59 EUR

Výška NFP: 366 105,86 EUR

Vlastné zdroje obce: 19 268,73 EUR

Časový harmonogram: 4/2017 - 11/2020

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva - kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Oblasť intervencie: 013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštrašné projekty a podporné opatrenia

Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

www.op-kzp.sk   www.sazp.sk   www.minv.sk   www.siea.sk   www.partnerskadohoda.gov.sk

https://www.litmanova.sk/sk/rse/img.php?class=img&id=3809

 

Priebeh realizácie projektu:

Implementácia projektu MŠ - Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Litmanová

 

Prebiehajúce práce na projekte

 

Kontrolný deň na stavbe