Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných

15.07.2020

Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných ( AMO) nasledovne:

Dňa 10.7.2020 po 11 mesiacoch bol  národným referenčným laboratóriom  (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt  nákazy v chove domácich ošípaných. Ohnisko nákazy  je v obci ČIERNA, okr. Trebišov, 1,5 km od ukrajinskej a 2,5 km od maďarskej hranice, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy v populácii diviakov . Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti  pre výskyt AMO u diviakov.

V chove boli chované 2 ošípané, nekomerčný chov pre vlastnú spotrebu chovateľa. Ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a neprijímali krmivo. Následne ošípané uhynuli a 7.7.2020 prebehlo vzorkovanie zvierat za účelom potvrdenia/vyvrátenia  nákazy. 

Vytvorené boli ochranné pásmo (3km) okolo ohniska – obec Čierna a pásma dohľadu (10 km) v súvislosti s výskytom AMO (oba prípady).

ŠVPS SR informoval bezprostredne po potvrdení nákazy Európsku komisiu, členské štáty Európskej Únie a podala hlásenie na Medzinárodný úrad pre nákazy (OIE) so sídlom v Paríži

Obce zaradené do pásiem 3 km polomer zasahuje do týchto katastrov miest a obcí: okr. Trebišov: Čierna, Boťany, Bačka, Biel, Čierna nad Tisou, Malé Trakany

Pásmo dohľadu 10 km polomer zahŕňa tieto  katastre miest a obcí: 

Okres Trebišov: Kráľovský Chlmec, Veľké Trakany, Dobrá, Pribeník, Poľany, Leles  

Okres Michalovce: Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská, Kapušianské Kľačany

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.)  o nebezpečenstve tejto nákazy.

Mimoriadne dôležité je dodržiavanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !

V prípade akejkoľvek zmeny správania  resp. narušení zdravotného stavu  alebo v  prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú  povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !

https://www.litmanova.sk/sk/rse/img.php?class=img&id=3412

Pozvánka - 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej - 23.09.2020

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Nohejbalový turnaj 2020

Regionálna tlačová správa SODB (710)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Nohejbalový turnaj - 16.8.2020

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021

Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných

Pozvánka - 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej - 23.06.2020

Dotazník - Verejná osobná doprava v Prešovskom samosprávnom kraji

Blahoželanie k 90. narodeninám

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR

Pozvánka - 10. mimoriadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litmanovej - 08.06.2020

Peňažný dar od nadácie TA3

Výsledky analýzy vzoriek pitnej vody z obecného vodovodu